• De SV Wieringerwaard nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 27 september a.s. in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

  AGENDA:            1.            Opening

                                 2.            Mededelingen en ingekomen stukken

                                 3.            Vaststellen notulen vergadering 28 september 2020

                                 4.            Jaarverslag secretaris

                                 5.            Jaarverslag penningmeester

                                 6.            Vaststellen begroting

                                 7.            Vaststellen contributies

                                 8.            Verslag kascommissie

                                 9.            Verkiezing kascommissie

                                 10.          Jaarverslag handbal

                                 11.          Jaarverslag jeugd

                                 12.          Teamindelingen en aanvangstijden teams

                                 13.          Statutenwijziging vereniging

  14.          Verkiezing bestuursleden:

  Aftr./herkiesbaar:Michel van der Wardt, Ruud Groot, Roy van der Sangen en Bas Dijkshoorn

  Aftredend en niet herkiesbaar: -

  Kandidaat penningmeester: Sandra Homan

                                 15.          Accommodatie en toekomstige ontwikkelingen

                                 16.          Kantine

                                 17.          100 – jarig bestaan S.V. Wieringerwaard

                                 18.          Rondvraag

                                 19.          Sluiting

   

  De notulen van voorgaande jaarvergadering liggen een half uur vóór aanvang van de jaarvergadering ter inzage in de kantine.

   

  de secretaris